disclaimer

stevenwilms.be
disclaimer | voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
Op de website stevenwilms.be geldt copyright. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, illustraties, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan stevenwilms.be of rechthoudende derden. Het is dan ook verboden om inhoud van de website te kopiëren en verder te verspreiden. stevenwilms.be heeft als doel mensen te informeren over haar activiteiten. De inhoud mag enkel gebruikt worden als informatiebron en de inhoud mag niet (ook niet gedeeltelijk) gebruikt en/of misbruikt worden voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de website oorspronkelijk bedoeld is.

Beperking van aansprakelijkheid
stevenwilms.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal stevenwilms.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. stevenwilms.be kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
Speeldata zijn onder voorbehoud. stevenwilms.be is niet verantwoordelijk bij eventuele wijzigingen van deze data of het verloop van ticketverkopen die georganiseerd worden door onafhankelijke instellingen. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. stevenwilms.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De webhost waarnaar stevenwilms.be haar files upload, zorgt ervoor dat er een zo optimaal mogelijke toegang en een zo optimaal mogelijk webverkeer blijft bestaan.
De stevenwilms.be-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. stevenwilms.be controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat stevenwilms.be en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat stevenwilms.be de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

stevenwilms.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

© 2017 - Steven Wilms